นโยบายความเป็นส่วนตัว

motodrifters ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือบทความต่างๆที่เอาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ และไม่มีการนำข้อมูลของผู้อ่านทุกๆท่านไปให้กับบุคคลอื่น หรือบุคคลที่สาม โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ทางเราสามารถทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในทำงานของ motodrifters

จึงเรียนมาเพื่อทราบ